Cliciwch yma i ddechrau taith. Bydd y prociwr hwn yn diflannu'n awtomatig.
Nid yw'r safle hwn ar gael i'w ddefnyddio bellach. I gael gwybodaeth, cyngor neu gymorth i roi'r gorau i smygu cysylltwch â Dim Smygu Cymru ar 0800 085 2219 neu ewch i www.dimsmygucymru.com

Ynglŷn â


Bydd ein gwasanaeth ar-lein yn eich galluogi i greu eich proffil personol eich hun a bydd yn eich cynorthwyo yn ddyddiol yn ystod eich taith i roi’r gorau iddi.

Byddwch yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch yn gyfleus i chi heb orfod mynd i glinig.

Plan Creu eich cynllun personol eich hun
Badge Gosod addewidion a gwobrwyon
Personalised Teclynnau personol
Motivation Derbyn negeseuon ysgogiadol a anfonwyd ar e-bost neu destun
Mobile Mynediad 24/7 ar gyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol